Hizmet Kalitesi


Hasta olan kişi öncelikli olarak tek bir şey ister: sağlığına kavuşmak. Tedaviye güven önemli bir esastır. Ve güven ancak ilgili kişilerin tıbbi bakımları ile ilgili endişeleri olmadığında oluşur. Bunun için uzun bekleme süreleri veya bekleme listeleri olmadan anında bir bakım da gereklidir. Almanya’da tıbbi hizmet ağı daha sıktır ve tıbbi bakım sıkıntıları yok denecek kadar azdır.

Bizim için en önemli olan nokta, AOK üyesi sigortalıların en üstün hizmet ve tedavi imkanlarından yararlanmalarıdır. Almanya’daki yasama organları da bizi bu talebimiz doğrultusunda desteklemektedir. Örneğin doktor ve hastane gibi hizmet ortaklarımız yasalar gereği hizmet kalitelerini garanti etmek ve sürekli geliştirmek zorundadırlar. Verilen hizmet son bilimsel bulgulara dayanmalı ve en üst kalitede verilmelidir.