İş Kazası


Almanya’da işçiler daha fazla güvenceye sahiptir. İşvereniniz üzerinden sadece işyerinde değil aynı zamanda işyerine gidiş-geliş yolunda da olası kazalara karşı ve meslek hastalıkları için de sigortalısınız. İş kazaları konusunda bazı özel düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin en önemlisi, iş kazası sonrası hemen iş hekimine başvurulması gerekliliğidir. İşyeri hekimi işyerinde olabilecek kazalar konusunda daha yetkindir. İş hekimi aynı zamanda işyerinize bakan ve iş kazalarından haberdar edilmesi gereken meslek odası sigortaları ile gerekli düzenlemelerden de sorumludurlar. Meslek odaları sigortaları yasal olarak zorunlu olan iş kazası sigortalarıdır. Bu sigortanın primleri sadece işveren tarafından ödenir.

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.