İş Kazası


Almanya’da işçiler daha fazla güvenceye sahiptir. İşvereniniz üzerinden sadece işyerinde değil aynı zamanda işyerine gidiş-geliş yolunda da olası kazalara karşı ve meslek hastalıkları için de sigortalısınız. İş kazaları konusunda bazı özel düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin en önemlisi, iş kazası sonrası hemen iş hekimine başvurulması gerekliliğidir. İşyeri hekimi işyerinde olabilecek kazalar konusunda daha yetkindir. İş hekimi aynı zamanda işyerinize bakan ve iş kazalarından haberdar edilmesi gereken meslek odası sigortaları ile gerekli düzenlemelerden de sorumludurlar. Meslek odaları sigortaları yasal olarak zorunlu olan iş kazası sigortalarıdır. Bu sigortanın primleri sadece işveren tarafından ödenir.