İlaçlar


Tedaviniz konusunda gerekli ilaçlar için doktorunuz size bir reçete verecektir. Hangi ilacın size iyi geleceğini en iyi o bilir. Ve bunun için bir reçete yazar. Aynen Türkiye’de olduğu gibi ilaçları sadece eczanelerden tedarik edebilirsiniz. Reçeteli ilaçlar marketlerde ya da şarküterilerde satılmaz. Bu aynı zamanda –Türkiye’de de olduğu gibi– reçetesiz satılan ancak sadece eczanelerde satılabilecek ilaçlar için de geçerlidir. Doktorunuzun reçetesiyle eczaneden alacağınız ilaçların fiyatının büyük kısmının ödemesi için yine AOK Sağlık Kartınızı kullanmanız yeterlidir. Sadece yasalarla belirlenmiş bir katılım payı ödemek zorundasınız. Katılım payınızı doğrudan eczaneye ödeyeceksiniz.


Katılım payı

İlaçlarda katılım payı ödenmesi yasalarla belirlenmiştir ve tüm kamusal sağlık sigortası üyeleri için geçerlidir. Katılım payı ilacın etiket fiyatının yüzde 10’u, ancak ilaç başı –ilacın etiket fiyatını aşmamak kaydı ile– an az 5 Euro ve en fazla 10 Euro olarak belirlenmiştir. Yani Türkiye’deki katılım payından çok daha düşüktür. Ayrıca reçetenizi yazdırmak için ayrıca bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Reçetesiz satılabilen ilaçların ücretini kendiniz ödemek zorundasınız. 18 yaş altı gençler ve çocuklar reçeteli satılan ilaçlar için katılım payı ödemek zorunda değildir.


Katılım Payı Muafiyeti

Türkiye’deki uygulamaya da benzer şekilde tedavi için bir ilacı sürekli almak zorunda olduğunuzda istisnai olarak katılım payından muaf tutulmanız mümkündür. Tüm sigortalıların katılım payı ve ek ücretleri yıllık gelirlerinin yüzde ikisi ile sınırlıdır. Bu hesaplamaya hastane katılım payları da dahil edilir. Ağır kronik hastalar için bu sınır yüzde 1 olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde bu sınırları aştığınızda kalan dönem için katılım payı muafiyeti dilekçesi verebilirsiniz. Daha geniş bilgi için bize danışabilirsiniz.

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.