Hastane


Bazen bir hastalığın tedavisi için ya da kaza sonucu hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz. AOK üyeleri, aynen Türkiye’de de olduğu gibi ruhsatlı hastanelerden birini tercih hakkına sahiptir. Sigortanız tedavi, bakım, yatak ve yeme-içme giderlerinizin tümünü karşılar. Sadece Türkiye’de de olduğu gibi cüzi bir katkı payı ödemeniz gerekir. Hastaneye geldiğinizde AOK Sağlık Kartınızı göstermeniz yeterlidir.


Ek Ücret

Hastane masraflarının karşılanması için AOK Sağlık Kartınızı kullanın. Hastane, masraflar konusunda AOK ile irtibata geçecektir. Tedavi için size herhangi bir fatura çıkarılmayacaktır. Hastanede tedavi için tüm kamusal sağlık sigortası üyelerinden bir katılım payı talep edilmektedir. Bu pay en fazla 28 gün için günlük 10 Euro olarak belirlenmiştir. Çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler katılım payı ödemek zorunda değildir. Katılım payı zorunluluğundan muaf tutulma halinde bu muafiyet hastane katılım payları için de geçerlidir. Daha geniş bilgi için bize danışın.


Hastane seçimi

Ev doktorunuz ya da uzman hekiminiz hastanede tedaviyi gerekli gördüklerinde sizi hastaneye havale edeceklerdir. Hastane seçiminde tam olarak serbestsiniz. Hastanede tıbbın son gelişmeleri doğrultusunda tedavi görürsünüz.

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.