Sigorta Primleri


AOK sigortalı çalışanlar için, 2018 yılında %14,6’lık bir genel katkı oranının yanı sıra, küçük bir bireysel katkı da geçerlidir.  Primler brüt maaşa göre tespit edilir. Ancak yıllık gelir itibarıyla prim esası sınırı olarak adlandırılan bir üst sınır getirilmiştir ve bu sınırdan sonra aidat artmaz. Bu sınır 2018 yılı için yıllık 53.100 Euro olarak belirlenmiştir. Buradaki özel durum: Almanya’da da sigorta primleri işçi ve işveren tarafından ortak paylarda paylaşılır. İşverenin prim payı yüzde 7,3 olarak belirlenmiştir.

Hastalık aylığı dahil olmayan sağlık sigortası yaptıran serbest meslek sahipleri yüzde 14 – prim oranı ve sigorta kurumuna bağlı olan küçük bir katkı payı geçerlidir – değerindeki indirimli primleri öderler.

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.