Sigorta Primleri


AOK sigortalı çalışanlar için, 2021 yılında %14,6’lık bir genel katkı oranının yanı sıra, küçük bir bireysel katkı da geçerlidir. Primler brüt maaşa göre tespit edilir. Ancak yıllık gelir itibarıyla prim esası sınırı olarak adlandırılan bir üst sınır getirilmiştir ve bu sınırdan sonra aidat artmaz. Bu sınır 2021 yılı için yıllık 58.050 Euro olarak belirlenmiştir. Buradaki özel durum: Almanya’da da sigorta primleri işçi ve işveren tarafından ortak paylarda paylaşılır. İşverenin prim payı yüzde 7,3 olarak belirlenmiştir ve işveren ek katkı payının da yarısını ödemektedir.

Hastalık aylığı dahil olmayan sağlık sigortası yaptıran serbest meslek sahipleri yüzde 14 – prim oranı ve sigorta kurumuna bağlı olan küçük bir katkı payı geçerlidir – değerindeki indirimli primleri öderler.