Aile Fertleri


Almanya’da eş ve çocuklar sigortalı ile beraber aile sigortası kapsamına alınabilirler. Bunun ana şartı aile fertlerinin ikametinin ve çoğunlukla yaşadıkları yerin Almanya’da olmasıdır. Ayrıca kendileri için de sigortalı olmamak ya da herhangi bir serbest meslek mensubu olmamak zorundadır. Aylık gelirlerinin de (2018 yılı için) 435 Euro’yu geçmemesi gerekir. Bir aile ferdinin “Minijob” denilen sözleşmeli işçilik yapması durumunda bu sınır aylık 450 Euro’dur. Eşlerin aile sigortası kapsamına alınmasının ana şartlarından biri de yasal olarak ve Almanya hukukuna göre de evli sayılmalarıdır. Aynı cinsiyette olan kayıtlı eşler için de geçerlidir. Sigorta kapsamındaki çocuklar için yaş sınırlamaları getirilmiştir.

AOK tüm aile fertlerine üstün kalite sunar. Aile sigortası kapsamında tüm sigortalı aile fertlerine muayenehane ve hastanelerdeki hizmetlerden yararlanabilmeleri için AOK-Sağlık Kartları verilir. Tedavi ücretleri doğrudan AOK tarafından karşılanır.

Almanya dışında yaşayan eş ve çocuklar bazı özel durumlarda aile sigortası kapsamına alınabilmektedirler. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bir AOK şubesine başvurabilirsiniz.

Tüm aile fertlerinin sigorta hizmetlerinden koşulsuz yararlanmasını sağlamak amacı ile AOK her yıl şartların halen geçerli olup olmadığını kontrol eder. Ancak temel olarak ailedeki tüm değişiklikleri, örneğin yeni doğan bir çocuğu, hemen bize bildirmeniz aile sigortasının sürekliliği açısından şarttır.

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.