Aile Fertleri


Almanya’da eş ve çocuklar sigortalı ile beraber aile sigortası kapsamına alınabilirler. Bunun ana şartı aile fertlerinin ikametinin ve çoğunlukla yaşadıkları yerin Almanya’da olmasıdır. Ayrıca kendileri için de sigortalı olmamak ya da herhangi bir serbest meslek mensubu olmamak zorundadır. Aylık gelirlerinin de (2021 yılı için) 470 Euro’yu geçmemesi gerekir. Eşlerin aile sigortası kapsamına alınmasının ana şartlarından biri de yasal olarak ve Almanya hukukuna göre de evli sayılmalarıdır. Aynı cinsiyette olan kayıtlı eşler için de geçerlidir. Sigorta kapsamındaki çocuklar için yaş sınırlamaları getirilmiştir.

AOK tüm aile fertlerine üstün kalite sunar. Aile sigortası kapsamında tüm sigortalı aile fertlerine muayenehane ve hastanelerdeki hizmetlerden yararlanabilmeleri için AOK-Sağlık Kartları verilir.

Tedavi ücretleri doğrudan AOK tarafından karşılanır.
Almanya dışında yaşayan eş ve çocuklar bazı özel durumlarda aile sigortası kapsamına alınabilmektedirler. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bir AOK şubesine başvurabilirsiniz.

Tüm aile fertlerinin sigorta hizmetlerinden koşulsuz yararlanmasını sağlamak amacı ile AOK her yıl şartların halen geçerli olup olmadığını kontrol eder. Ancak temel olarak ailedeki tüm değişiklikleri, örneğin yeni doğan bir çocuğu, hemen bize bildirmeniz aile sigortasının sürekliliği açısından şarttır.