Kim kamusal sigortaya üye olabilir


Almanya’da tüm çalışanlar ve meslek eğitimi görenler prensip olarak kamusal sağlık sigortalarına (GKV) üye olmak zorundadırlar. Bu yasal olarak zorunlu bir sigortadır.


Almanya’da iş yapan yabancı serbest meslek sahipleri de AOK’yı seçebilir.


Almanya’da eş, hayat arkadaşı ve çocuklar sigortalı ile beraber prim ödemeksizin, aile sigortası kapsamına alınabilirler. Bunun ana şartı aile fertlerinin ikametinin ve çoğunlukla yaşadıkları yerin Almanya’da olmasıdır.


Almanya’da üniversite eğitimi görmek isteyenler için yeni ve heyecanlı bir süreç başlıyor. Almanya’da üniversite öğrencileri de esas olarak sağlık sigortası kapsamındadırlar.