Hizmet Kalitesi


Hasta olan kişi öncelikle tekrar sağlığına kavuşmak ister. Tedavide ise esas güvendir. Ve kişi ancak tıbbi donanım ve hizmetin kalitesine inanırsa ve fazla beklemeden bu hizmetlere ulaşabilirse bu güveni kazanır. Bunların arasında, uzun bekleme süreleri veya bekleme listeleri olmaksızın zamanında bakım da yer almaktadır. Almanya’da tıbbi bakım ağı sıkıdır ve bakım darboğazları neredeyse tamamen önlenebilmektedir.

Bizim için en önemli olan nokta, AOK üyesi sigortalıların en üstün hizmet ve tedavi imkanlarından yararlanmalarıdır. Almanya’daki yasama organları da bizi bu talebimiz doğrultusunda desteklemektedir. Örneğin doktor ve hastane gibi hizmet ortaklarımız yasalar gereği hizmet kalitelerini garanti etmek ve sürekli geliştirmek zorundadırlar. Verilen hizmet son bilimsel bulgulara dayanmalı ve en üst kalitede verilmelidir.