Alman Sağlık Sigortası Sistemi


Toplumumuzun temel ilkelerinden biri de aynı zamanda sosyal müktesebatta belirtilen “Üye ülkelerde yaşayan tüm vatandaşların –gelirleri ve sağlık durumlarına bakılmaksızın– kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerinin” sağlanmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için Avrupa Birliği dahilindeki sağlık sistemleri genelde kamu tarafından finanse edilmektedir. Türkiye’deki Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre sağlık sistemi harcamaları GSYİH’nin %5.4’ü (2014), Almanya’daki sağlık sistemi harcamalarının yarısından biraz daha azı  (GSHYİH’nin %11.3’ü) olmakla birlikte Türkiye’deki özel sağlık harcamaları payı Almanya’daki harcamaların seviyesindedir.

Uluslararası kıyaslamalarda Alman sağlık sistemini diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır: Birincisi Avrupa’da İsviçre ve Hollanda dışında başka hiç bir ülkede olmayan ikili sistemdir. Almanya’da kendinizin belirleyeceği bir şirket tarafından sağlanan hem Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS) hem de Kamusal Sağlık Sigortaları (KSS) yanyana hizmet vermektedirler. Almanya’da olduğu gibi büyük bölümü üye aidatları ve kamu tarafından finanse edilen ve tüm toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Türkiye Genel Sağlık Sigortası ile arasındaki en büyük fark da bu seçim hakkıdır. Alman sağlık sisteminde sosyal sağlık sigortası en önemli katmandır. Alman toplumunun yaklaşık yüzde 90’ı sosyal sağlık sigortaları tarafından sigorta edilmektedir.

125 yıldır hizmet veren AOK Almanya’nın en büyük sağlık sigortalarından biri olarak size hastalık durumunda tüm tıbbi hizmetlere erişme imkanı sunmaktadır.

AOK Alman toplumunun yaklaşık üçte birine denk gelen 25 milyondan fazla insana hizmet götürmektedir. 1.380 şubede görev yapan yaklaşık 61.000 çalışanımız sunduğumuz üstün hizmetin size ulaşmasını sağlarlar. Yaklaşık yüzde 35’lik pazar payıyla AOK Sosyal Sağlık Sigortalarının en büyüklerinden biridir.

Ve AOK sadece bir sağlık sigortası değildir. Hastalık durumunda en üst düzeyde hizmet almanızı sağlamanın yanı sıra hastalıkları önleyici kapsamlı korunma hizmeti de sunmaktadır.

Bu da düşük aidatla en üst düzeyde hizmet kalitesine ulaşmanız anlamına gelir.

Sizi seve seve bilgilendiririz

Almanya’da sağlığınız sözkonusu olunca muhatabınız AOK’dır.

Bizimle temasa geçiniz

Sosyal Medya eklentilerinin kullanımı için onay beyanı

Bir sosyal ağ tarafından sunulan bir ek modülü (Social Plugin) kullanmak istiyorsunuz. Bu Sosyal Eklentiyi kullandığınızda örneğin IP-Adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri ve diğer bazı dosyaları içeren bilgiler bu sosyal ağın sunucusuna aktarılacaktır.

Bu aktarım, anılan sosyal ağa üye olmasanız da gerçekleşecektir. Örneğin, sonradan bu sosyal ağa üye olduğunuzda toplanan bu bilgiler başka bilgilerle harmanlanıp kullanılabilir.

Söz edilen Sosyal Eklenti tuşuna tıklamadan da bu bilgi aktarımı gerçekleşebilir.

AOK hangi bilgilerin aktarıldığından ve Sosyal Ağın bu bilgileri ne için kullandığından haberdar değildir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Bilgi ve veri kullanımı konusunda daha geniş bilgi için Sosyal Eklenti sunucusuna başvurabilirsiniz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sosyal Eklentileri kullanmak konusunda onay vermekte serbestsiniz. Tabii ki AOK’nın internet sayfalarını Sosyal Eklenti kullanımına onay vermeden de kullanabilirsiniz. Bu Eklentileri kullanmamanız nedeniyle sayfalarımızı kullanırken herhangi bir sınırlama ya da zorlukla karşılaşmazsınız.

Sosyal Eklentilerin kullanımı ve etkinleştirilmesi ile ilgili bilgileri okudum ve verilerimin kullanılmasına onay verdiğimi beyan ediyorum.