Alman Sağlık Sigortası Sistemi


oplumumuzun temel ilkelerinden biri de aynı zamanda sosyal müktesebatta belirtilen “Üye ülkelerde yaşayan tüm vatandaşların –gelirleri ve sağlık durumlarına bakılmaksızın– kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerinin” sağlanmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için Avrupa Birliği dahilindeki sağlık sistemleri genelde kamu tarafından finanse edilmektedir. Türkiye’deki Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre sağlık sistemi harcamaları GSYİH’nin %4.3’ü (2016), Almanya’daki sağlık sistemi harcamalarının yarısından biraz daha azı  (GSHYİH’nin %11.1’i) olmakla birlikte Türkiye’deki özel sağlık harcamaları payı Almanya’daki harcamaların biraz üzerindedir.

Uluslararası kıyaslamalarda Alman sağlık sistemini diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır: Birincisi Avrupa’da İsviçre ve Hollanda dışında başka hiç bir ülkede olmayan ikili sistemdir. Almanya’da kendinizin belirleyeceği bir şirket tarafından sağlanan hem Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS) hem de Kamusal Sağlık Sigortaları (KSS) yanyana hizmet vermektedirler. Almanya’da olduğu gibi büyük bölümü üye aidatları ve kamu tarafından finanse edilen ve tüm toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Türkiye Genel Sağlık Sigortası ile arasındaki en büyük fark da budur. Alman sağlık sisteminde sosyal sağlık sigortası en önemli katmandır. Alman toplumunun yaklaşık yüzde 90’ı sosyal sağlık sigortaları tarafından sigorta edilmektedir.

130 yılı aşkın süredir hizmet veren AOK Almanya’nın en büyük sağlık sigortalarından biri olarak size hastalık durumunda tüm tıbbi hizmetlere erişme imkanı sunmaktadır.

AOK Alman toplumunun yaklaşık üçte birine denk gelen 25 milyondan fazla insana hizmet götürmektedir. 1.200 şubede görev yapan çalışanlarımız sunduğumuz üstün hizmetin size ulaşmasını sağlarlar. Yaklaşık yüzde 35’lik pazar payıyla AOK Sosyal Sağlık Sigortalarının en büyüklerinden biridir.

Ve AOK sadece bir sağlık sigortası değildir. Hastalık durumunda en üst düzeyde hizmet almanızı sağlamanın yanı sıra hastalıkları önleyici kapsamlı korunma hizmeti de sunmaktadır.

Bu da düşük aidatla en üst düzeyde hizmet kalitesine ulaşmanız anlamına gelir.

Sizi seve seve bilgilendiririz

Almanya’da sağlığınız sözkonusu olunca muhatabınız AOK’dır.

Bizimle temasa geçiniz